expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Tổng quan về nghiệp vụ sư phạm

Cùng với kiến thức chuyên môn dạy học, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và sinh viên các trường sư phạm là vấn đề cực kỳ quan trọng để làm nên hình ảnh của người giáo viên.
Nghiệp vụ sư phạm là gì?
Là hệ thống các kỹ năng của giáo viên phối hợp thực hiện để điều khiển các hoạt động dạy học một cách hiệu quả. 
Những kỹ năng cơ bản đó bao gồm:
Trong 5 kỹ năng cơ bản trên đây sẽ lần lượt đi cụ thể vào từng kỹ năng để xem xét các kỹ năng thành phần, từ đó xây dựng các tiêu chí cần đạt cho kỹ năng. Muốn vậy mọi việc phải được bắt đầu từ  nghiên cứu tài liệu tham khảo, rồi trải nghiệm và cuối cùng đi đến những đúc kết cô đọng mang tính dễ hiểu - dễ làm - dễ thành công.
Blog này sẽ cung cấp cho các bạn giáo viên và sinh viên sư phạm những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm để từ đó mọi người cùng được tự vận dụng, điều chỉnh trong học tập và trong thực tiễn dạy học, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân, từng bước hoàn thiện, khảng định năng lực dạy học của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét