expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Học cờ vua

CỜ VUA RÈN TRÍ LUYỆN TÀI 

Năm phẩm chất có được cho người chơi cờ vua
✳ Rèn luyện tính TẬP TRUNG, KIÊN TRÌ, và KIÊN NHẪN
✳ Khả năng quan sát, phân tích, LẬP KẾ HOẠCH và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
✳ Tư duy LOGIC và SÁNG TẠO
✳ BẢN LĨNH và tâm lý VỮNG VÀNG khi đối mặt với thách thức
✳ Tinh thần FAIRPLAY “Thắng không kiêu, bại không nản”


CÁC CẤP ĐỘ CHƠI CỜ VUA
✳ Hướng dẫn chơi cờ vua cho người chưa biết chơi
Nếu bạn là người chưa biết chơi cờ vua thì bạn theo dõi học qua các nội dung sau nhé:
1. Học theo sự hướng dẫn chi tiết của bài viết từ blog 
2. Học theo sự hướng dẫn từ Video✳ Rèn kỹ năng khai cuộc cho người đã biết chơi
Khai cuộc cờ vua là gì?
01. Cờ vua khai cuộc Catalan (Catalan opening)
02. Cờ vua khai cuộc Gambit Queen gambit Accepted 
03. Cờ vua khai cuộc Grunfeld
04. Cờ vua khai cuộc King's Indian Attack Chess Opening
05. Cờ vua khai cuộc phòng thủ Scandinavian
06. Cờ vua khai cuộc Petrov, Ruy Lopez, French
07. Cờ vua khai cuộc 
08. Cờ vua khai cuộc 
09. Cờ vua khai cuộc 
10. Cờ vua khai cuộc 
11. Cờ vua khai cuộc 
12. Cờ vua khai cuộc 

✳ Rèn kỹ năng trung cuộc cờ vua
01. Trung cuộc cờ vua
02.
03.

✳ Rèn kỹ năng đánh cờ vua khi cờ tàn cuộc

01. Tàn cuộc cờ vua
02.
03.

✳ Chiến thuật cờ vua
01. Chiến thuật cờ vua với các miếng đòn cơ bản
02. 


✳ Những ván cờ kinh điển
01. N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét